&&

indien vorig commando successvol

&& laat het volgende commando uitvoeren ALLEEN als het vorige succesvol is afgerond, bij voorbeeld apt update && apt upgrade (als gewone gebruiker, dus niet als root) geeft het volgende

apt update && apt upgrade

In dit voorbeeld zien we dat we een foutmelding krijgen bij het eerste commando : apt update, en hierdoor wordt het volgende commando ook niet weergegeven.